Hur mycket vatten för litiumutvinning

Alldeles för mycket för att vara nöjd

Det gröna idealet är så mycket omhuldat

Bönderna har ännu en gång lurats

Koboltbatterier för elbilar

Knappast grönt, för mig är det inte grönt

För att vara elektrisk måste den vara det, en elmotor som går fritt.

Inte massivt farligt batteri, brandrisk 2000C

Är detta ett framsteg? Jag håller inte med.

Så säg sanningen, till dig och mig

För att rädda planeten måste man titta österut,

där koleldade kraftverk är bestarna.

Ingen ansträngning av filtreringsförmåga, förorenar himlen av kolsjukdomar.

Kortsiktiga mål, ingen tvekan

Och målet är världsherravälde

Samla in litiumkobolt, koppar också, för att tillverka för vår sort.

Om du inte ser vad som pågår måste du verkligen vara väldigt blind.

Ni får inte döda den här planeten, det är alldeles för tidigt ännu,

Vi kan inte nå ett annat liv, det är alldeles för långt bort.

I vilket fall som helst säger jag er att klimatförändringarna inte är något nytt.

Men lyssna på den nu måste vi ändra oss,

Och det betyder nu, inom vår räckvidd

Om Glasgows COP26-möte bara är en skamfläck,

Då är det alldeles för sent, vi förlorar allt.