I ett uttalande säger Chegas nationella ledarskap att de "demonstrerar med kraft mot nya restriktioner som offrar rörlighet, företag och familjer".

"Med tanke på den förutsägbara ökningen av antalet fall borde regeringen ha stärkt NHS kapacitet, nämligen när det gäller sjukhusvistelse och specialistkonsultationer. Detta gjordes trots alla varningar inte i rätt tid", står det i noten.

Chega anser att regeringen "kan och bör överväga specifika och informativa åtgärder som bidrar till att stärka förebyggandet av nya smittor, utan att för den skull införa nya begränsningar av arbetstiden eller medborgarnas rörlighet".

"Om man gör tvärtom kommer landet att hamna i en ännu djupare kris", hävdar partiet.

Premiärminister António Costa sade i dag att han inte förutsåg behovet av ett nytt undantagstillstånd, men försäkrade att regeringen trots parlamentets upplösning inte kommer att tveka att vidta mer restriktiva åtgärder för att begränsa Covid-19-pandemin.