"Jag tror ärligt talat inte att vi kommer att behöva vidta åtgärder som innebär ett undantagstillstånd", sade António Costa och betonade att parlamentet, även om det är upplöst, vid behov har åtgärder för att övervaka regeringens arbete, vilket gör det möjligt att vidta nya åtgärder "mot bakgrund av gällande lagstiftning".

Premiärministern medgav att han var "oroad" över utvecklingen av antalet personer som "smittats av det nya coronaviruset", men betonade att han inte ansåg att det var "förutsägbart att åtgärder kommer att behöva vidtas på nytt i samma omfattning" som tidigare, med tanke på att vaccinationen "inte bara har minskat incidensen kraftigt" utan också "säkerställt att även de personer som är smittade nu har en mindre allvarlig sjukdom".