"Våra ambitioner när det gäller utbyggnaden av järnvägsnätet är större än den finansiella tillgången och därför kommer vi att kunna gå vidare när landet blir finansiellt tillgängligt", erkände infrastruktur- och bostadsminister Pedro Nuno Santos för journalister.

Regeringstjänstemannen förklarade dock att "det måste vara en nationell ambition" att linjen förlängs till Barca d'Alva, så att den kan "gynna, förbättra och utforska Dourofloden genom järnvägen", vilket han ansåg vara en "unik upplevelse" och "mycket viktigt för hela regionen".

I maj formaliserades den arbetsgrupp som ska undersöka och definiera modellen för att återuppta sträckan av Douro-linjen mellan Pocinho och Barca d'Alva, och den förväntas presentera sina slutsatser inom 14 månader.

Arbetsgruppen, som ska undersöka och fastställa modellen för att återöppna den 28 kilometer långa järnvägssträckan som stängdes 1988, samordnas av den regionala samordnings- och utvecklingskommissionen i norr (CCDR-N) och består också av två borgmästare som företräder Douros kommunövergripande gemenskap och delar av Infraestruturas de Portugal (IP).