I ett brev till hälsoministern och generaldirektoratet för hälsa (DGS) anser förbundet att den epidemiologiska situationen för Covid-19 "återigen är en källa till oro", och konstaterar att överföringsindexet (Rt) fortfarande ligger över 1.

"Enligt vår åsikt borde dessa åtgärder redan ha vidtagits. Det räcker med att titta på den dagliga lägesrapporten som har släppts och se hur Rt har stigit i fyra veckor och i två veckor har det alltid legat över 1", säger Jaime Pina, vice ordförande för Portugals lungförbund (FPP).

Pina varnade för att fallen kommer att fortsätta att öka och att riskmatrisen "redan är röd igen".

"Dessa grafer visar att Covid-19-situationen i Portugal försämras och kommer att fortsätta i minst två veckor till. Vid denna tidpunkt bör åtgärder vidtas", försvarade han.

För att vända pandemins utveckling i Portugal uppmanar FPP regeringen och DGS att återigen göra det obligatoriskt att använda ansiktsmask, inte bara på offentliga platser inomhus, utan även utomhus, när tillräckligt avstånd inte kan garanteras.

Vacciner

Förbundet förespråkar också att man påskyndar den nuvarande processen för förstärkning av vaccinationen (tredje dosen) till grupper som redan har valts ut (immunsupprimerade patienter och personer över 65 år), att man utvidgar denna förstärkning till att omfatta all hälso- och sjukvårdspersonal och att man påskyndar administreringen av den andra vaccinationsdosen till dem som redan har haft Covid-19.

"Det faktum att vi har haft en stor framgång i vaccinationskampanjen kommer inte att förhindra en ökning av allvarligare fall, vilket innebär fler sjukhusvistelser, större användning av intensivvård och en högre dödlighet", står det i brevet, där man betonar det brådskande behovet av åtgärder för att stoppa pandemins utveckling.

FPP försvarar också att "offentliga rekommendationer om vikten av andra åtgärder för individuellt skydd: socialt avståndstagande, handtvätt och desinfektion" bör förnyas.

I ett samtal med Lusa gav Jaime Pina ett exempel på fotbollsmatchen mellan Portugal och Serbien den 14 november, med mer än 60 000 personer på Estádio da Luz: "Alla var utan mask. Till och med på öppen plats står människor sida vid sida utan mask".

"Det är ett av exemplen på de platser där användningen av masker bör göras obligatorisk igen. Det är att ta två steg tillbaka och sedan kunna ta ett steg framåt", tillade han.