I ett uttalande säger DGS att användarna, innan de beger sig till vaccinationscentralerna i sitt bostadsområde, bör ta del av respektive öppettider på hälsovårdsministeriets portal Covid-19.

Den 9 november gjordes denna typ av vaccination, som inte kräver någon tidsbeställning, tillgänglig för seniorer som är 80 år och äldre.

"Lokal schemaläggning är också tillgänglig för berättigade användare, där äldre personer prioriteras och gradvis täcker in yngre åldersgrupper, fram till 65 års ålder", tillade DGS.

Användarna fortsätter att kallas via ett sms-meddelande för att samtidigt ta influensavaccinet och Covid-19-vaccinet eller bara influensavaccinet, i de fall då de inte är berättigade till boostervaccinationen.

Samtidigt kan seniorer som är 70 år och äldre själv planera sina vaccinationer.

Personer som är 65 år eller äldre, som inte har haft infektionen och som har varit fullt vaccinerade i minst 180 dagar, kan få en boosterdos mot Covid-19.

"DGS vidhåller uppmaningen till vaccination mot influensa och mot Covid-19. Detta är det bästa sättet att skydda de mest sårbara, särskilt vid denna tid på året då temperaturen är lägre", betonas det i uttalandet.

Enligt de senaste uppgifterna har 548 000 personer redan fått den tredje dosen eller tilläggsdosen av vaccinet mot Covid-19, och mer än 1,2 miljoner influensavacciner har administrerats, varav cirka 350 000 på apotek.