När Marcelo Rebelo de Sousa frågade journalister på Teatro Municipal São Luiz i Lissabon om vilka åtgärder som bör vidtas med tanke på det ökande antalet fall och dödsfall av Covid-19 i Portugal, ansåg han att man borde "vänta på Infarmeds möte med experter", som är planerat till fredag.

På senare fråga om han förstår att den obligatoriska användningen av masker på gatan bör återupptas svarade statschefen: "Det är naturligtvis uppenbart".

Marcelo Rebelo de Sousa framhöll att antalet fall av infektion med Covid-19 för närvarande är "1 500, 1 600, 1 700" och antalet dödsfall till följd av Covid-19 är "mindre än 20", vilket är lägre än för ett år sedan, då det fanns "omkring 80 dödsfall" och "femtusen till sex tusen" fall per dag.

"Så låt oss betrakta det lugnt, lugnt och sansat. Vi har en vaccination som vi inte hade. Och sedan kommer vi att agera därefter", sade han.

På frågan om vilka åtgärder som kan vidtas utan att tillgripa undantagstillstånd gav han råd: "Låt oss vänta."

Premiärminister António Costa har kallat till ett nytt möte för politiker med specialister på fredag, klockan 15.00, i Infarmeds auditorium i Lissabon, angående situationen för Covid-19 i Portugal. Det förra mötet ägde rum för två månader sedan, den 16 september.