Enligt det nationella statistikinstitutet (INE): "Under årets första nio månader ökade inkomsterna med 33,3 procent totalt och 35,3 procent i förhållande till boendet", till totalt 1 629 900 miljoner euro respektive 1 244 700 miljoner euro.

Jämfört med samma period 2019, före covid-19-pandemin, minskade dock de totala intäkterna med 53 procent och intäkterna från logi minskade med 52,7 procent.

Algarve koncentrerade 36 procent av de totala inkomsterna och 36,1 procent av inkomsterna från logi i september, följt av Lissabons storstadsområde (20,2 procent och 21,1 procent, i samma ordning) och norr (13,6 procent respektive 13,9 procent).

I logianläggningar för turister som helhet uppgick den genomsnittliga inkomsten per tillgängligt rum (RevPAR) till 47,9 euro i september, efter att ha ökat med 58,2 procent, då RevPAR i september 2019 hade varit 66,3 euro.

De högsta RevPAR-värdena registrerades i Algarve (63,6 euro), Madeira (58,9 euro) och Azorerna (53,8 euro).

I logianläggningar för turister som helhet uppgick den genomsnittliga inkomsten per belagt rum (ADR) till 92 euro i september, efter att ha ökat med 12,4 procent, då ADR i september 2019 hade varit 97,2 euro.

Slutligen ökade nettobäddbeläggningen i logianläggningar för turister (44,0 procent) med 13,2 procentenheter i september (+14,7 procentenheter i augusti).

I september registrerades de högsta sängbeläggningsgraderna på Madeira (66,7 procent), Azorerna (54,1 procent) och Algarve (48,9 procent).


Author
TPN/Lusa