Enligt den epidemiologiska bulletin från generaldirektoratet för hälsa (DGS) som offentliggjordes i dag är 523 personer inlagda på sjukhus, nio fler än i onsdags, varav 72 på intensivvårdsavdelningar, vilket är tre färre än under det senaste dygnet.

De tolv dödsfallen - åtta kvinnor och fyra män - har inträffat i Algarve (fyra), centrum (tre), Lissabon och Tagusdalen (tre) och norr (två).

Enligt DGS bulletin har det största antalet infektioner under de senaste 24 timmarna inträffat i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 773 anmälningar, vilket innebär att detta geografiska område sedan pandemikrisen inleddes har haft 429 677 fall och 7 7 775 dödsfall.

I den norra regionen fanns det 682 fler fall, totalt 422 408 fall och 5 624 dödsfall.

I regionen Centrum fanns det 521 nya fall, totalt 152 654 infektioner och 3 218 dödsfall.

I Algarve - som har registrerat det högsta antalet dödsfall under de senaste 24 timmarna - fanns ytterligare 228 fall, vilket innebär 45 942 infektioner och 496 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 98 nya fall av infektion, vilket innebar 41 089 smittor och 1 056 dödsfall.

Enligt DGS räknade den autonoma regionen Madeira 66 nya fall, vilket innebär att 13 555 infektioner och 79 dödsfall tillkom genom Covid-19.

Under det senaste dygnet har Azorerna registrerat 30 nya fall, vilket innebär totalt 9 755 infektioner och 47 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS-bulletinen.

Under de senaste 24 timmarna har ytterligare 1 335 aktiva fall registrerats, vilket ger en totalsumma på 41 135 sedan pandemins början, och 1 051 fler har tillfrisknat, vilket ökar den nationella totalsumman till 1 055 650 personer.

Jämfört med i onsdags har hälsomyndigheterna 1 905 fler kontakter under övervakning, vilket nu är 38 085.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 516 821 män och 597 489 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 770 fall av okänt kön, som är under utredning eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Covid-19 har orsakat minst 5 122 682 dödsfall i världen, bland mer än 254,95 miljoner infektioner med det nya coronaviruset som registrerats sedan pandemins början, enligt den senaste balansräkningen från byrån France-Presse.