Enligt Europeiska centralbanken (ECB) kommer efterfrågan på fastigheter att vara fortsatt hög under de kommande månaderna, eftersom 4,5 procent av familjerna planerar att köpa inom den närmaste framtiden.

"Familjers beslut att köpa ett hus beror på många faktorer, bland annat deras stabilitet i sysselsättning och finansiella situation, deras inkomster och tillgångar, deras förväntningar på den allmänna nivån på huspriserna och villkoren för hypotekslån", står det i en rapport från banken Christine Lagarde.

Rapporten fortsatte med att konstatera att "avsikten att köpa ett hus varierar beroende på familjernas inkomster". Uppgifterna visar att denna avsikt är mycket högre bland familjer med höga inkomster - cirka 6,5 procent - medan resultatet för hushåll med lägre inkomster är lägre än genomsnittet, under 4 procent.

"Familjer med högre inkomster är mycket mer benägna att uttrycka sin avsikt att köpa ett hus och tenderar därför att stödja efterfrågan på bostäder mer", påpekar ECB:s ekonomiska bulletin. Vidare spelar "den förväntade inkomstdynamiken också en viktig roll för besluten att investera i ett hus: respondenter som avser att köpa ett hus under de kommande 12 månaderna tenderar att ha betydligt högre förväntningar på inkomstökningen än de som inte planerar att göra det".

Hushållens sparande - som är på sin högsta nivå i Portugal - påverkar också beslutet att köpa ett hus. Enligt ECB:s resultat kan medborgarnas sparande under pandemin "fortsätta att driva efterfrågan på bostäder på kort sikt", eftersom cirka 44 procent av de familjer som har åtagit sig att spara säger att de har "en önskan om att spara tillräckligt med pengar för att göra ett stort köp i framtiden (t.ex. ett hus eller en bil)".

Hög efterfrågan

Det finns fortfarande andra skäl som talar för att efterfrågan på husägare kommer att fortsätta att öka under överskådlig tid. Förutom hushållens sparande betonar ECB också att bostadssegmentet har blivit alltmer attraktivt att investera i. Det finns också fortfarande positiva förväntningar på att hypotekslån kommer att fortsätta att erbjuda gynnsamma och inbjudande villkor för familjer - med räntor på historiskt låga nivåer.

Även om efterfrågan kommer att bidra till att blåsa upp huspriserna, varnar ECB för att prognosen för husprisernas utveckling har varit "mycket högre än den förväntade ökningen av hushållens inkomster".

Internationella valutafonden framhöll nyligen att "huspriserna har ökat snabbare än lönerna i mer än hälften av de 35 länder" som ingår i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). När det gäller Portugal har huspriserna ökat snabbare än hushållens inkomster, vilket kan leda till problem för låginkomstfamiljer som vill komma in på bostadsmarknaden.