Initiativet stöds av kommunfullmäktige i Portimão och Elaine Bain Family Trust. "Plant a School" är ett nationellt Moder Jord-program som genomförs av regionala centra och vars syfte är att förbättra miljön i enskilda skolor och öka ungdomars medvetenhet om fördelarna med att plantera träd i den rådande klimatkrisen och behovet av att bevara miljön.

Konkreta åtgärder som vidtas av eleverna och deras lokala utbildningsgemenskap, t.ex. att plantera träd och förbättra skolmiljön, främjar medvetenheten om att enkla individuella åtgärder tillsammans kan förbättra den större, globala miljön. Under kommande läsår kommer denna direkta erfarenhet att förstärkas genom att man genomför aktiviteter som syftar till att ytterligare öka elevernas medvetenhet om miljöfrågor och mål för hållbar utveckling, och på så sätt främja miljömedborgarskap och ansvarstagande för miljön. Programmet syftar särskilt till att utbilda unga människor om betydelsen av inhemska skogar för bevarandet av ekosystemen i Portugal och på hela planeten.

Eleverna kommer i huvudsak att utmanas att delta i försvaret av sin lokala miljö och aktivt delta i samhällets beslutsprocesser och därigenom bidra till en större medvetenhet om miljöns betydelse i deras dagliga liv. Förutom i Portimão äger detta program samtidigt rum i början av månaden i skolor i Setúbal, Penafiel och Vila Nova de Cerveira.