Den portugisiska regeringen har förlängt övergångsordningen för erkännande och utbyte av körkort utfärdade av Förenade kungariket med ett år.

"Lagdekretet som förlänger övergångsordningen för erkännande och utbyte av körkort utfärdade av Förenade kungariket med ett år har godkänts".

Enligt regeringen kommer denna ändring att göra det möjligt att "erkänna körkort utfärdade av Förenade kungariket för medborgare som är bosatta i Portugal på samma villkor som körkort utfärdade av en medlemsstat i Europeiska unionen fram till den 31 december 2022".

Övergångsordningen, som upphörde den 31 december i år, kommer att göra det möjligt för medborgare med körkort utfärdade av Förenade kungariket och bosatta i Portugal att byta ut dem mot ett portugisiskt körkort.

I det lagdekret som fastställer denna övergångsordning och som offentliggjordes i mars i år anges att de personer som omfattas är befriade från att avlägga körprov i Portugal.

Lagdekretet förutsätter också att de brittiska myndigheterna behandlar portugisiska medborgare som är bosatta i Förenade kungariket på samma sätt.