I ett uttalande förklarade SINTAB (Union of Workers of Agriculture and the Food, Beverage and Tobacco Industries of Portugal) att de anställda vid Madeira Beer Company (ECM) fördömer "företagets fortsatta oflexibilitet".

"Under förevändning av covid-19-pandemin har de vägrat diskutera löneökningar i tre år. Till och med de senaste [löneökningarna], 2018, absorberades av indragningen av bidrag som alltid hade betalats ut".

Enligt resolutionen från två arbetsplatsträffar beslutade ECM-arbetarna att gå med i övertidsstrejken "från och med detta datum" [18 november] och att strejka den 15 och 16 december om "företaget inte lägger fram ett förslag till löneökning och svarar på minskningen av veckoarbetstiden".