Förpackningssektorn är den enda avfallsströmmen i städerna som uppfyller de nationella målen för återvinning, betonar SPV i ett uttalande.

I kommunikén står det att ökningen av återvinningen "kommer att förstärka förpackningarnas positionering som ett flöde av stadsavfall för att uppfylla de nationella målen för återvinning, vilket nyligen erkändes i myndigheternas officiella rapport".

"Konsumenternas medvetenhet om återvinning är en del av nyckeln till framgång för ett organiserat avfallsflöde med relevanta resultat för miljöskydd och uppfyllande av målen", heter det vidare i uttalandet.

SPV, som firar sitt 25-årsjubileum denna månad, är en icke-vinstdrivande privat institution som organiserar och förvaltar återvinningen av förpackningsavfall. Ett av dess huvudmål är att öka medvetenheten och utbilda människor om de bästa miljömetoderna.

Under 25 år har mer än 55 miljoner euro investerats i informationskampanjer och 13 miljoner euro i forskning och utveckling.

Enligt Ana Isabel Trigo de Morais, ordförande för SPV, som nämns i kommunikén, har målen för återvinning av förpackningar i städerna (55 procent) uppnåtts och till och med överträffats.

"Men framöver har vi det ambitiösa målet att nå 65 procent återvinning av alla förpackningar som släpps ut på marknaden senast 2025", avslutade hon.