PSD:s vice ordförande Ricardo Baptista Lei anklagade hälsoministern för att ha lämnat den nationella hälsovården (SNS) "försvagad" och "planlös".

"Den socialistiska förvaltningsmodellen har misslyckats (...). Därför säger vi tydligt att den nuvarande förvaltnings- och finansieringsmodellen för NHS är fel och måste förändras", försvarade han.

Vicepresidenten och läkaren gjorde åtagandet att om PSD skulle sitta i regeringsställning skulle det bli en prioritet "att reformera NHS och hälsovårdssystemet i sin helhet".

Dessa reformer, som han redogjorde för, kommer å ena sidan att innebära ett omedelbart genomförande av "akuta åtgärder" som svarar mot patienternas behov.

"Med PSD kommer alla portugisiska personer som i dag inte har tillgång till en familjeläkare att omedelbart få tillgång till en assisterande läkare", försäkrade han.