Sedan förra veckan har den epidemiologiska situationen försämrats något och landet har nu ett dagligt genomsnitt på 208 fall, jämfört med tidigare 140 fall, vilket innebär att landet går från sjätte till sjunde EU-land med färre nya fall.

Bättre situation än Portugal har Finland (198), Italien (155), Rumänien (152), Malta (141), Spanien (102) och Sverige (88).

När det gäller nya fall ligger Portugal fortfarande under EU-genomsnittet på 442 och långt ifrån de länder som har flest nya dagliga fall av infektion per miljon invånare under den senaste veckan, en lista som leds av Slovakien, med ett genomsnitt på 1 810 fall, följt av Slovenien med 1 550, Österrike med 1 530, Tjeckien med 1 400 och Nederländerna med 1 230.

Dessa medlemsstater toppar också listan över de fem länder som har det högsta genomsnittet av nya dagliga fall under den senaste veckan i världen, med ett genomsnitt på 69 fall i världen.

När det gäller antalet dagliga dödsfall som tillskrivs Covid-19 per miljon invånare under den senaste veckan ligger Portugal också på sjunde plats bland de 27 EU-medlemsstaterna med det lägsta antalet dödsfall, med ett genomsnitt på 0,9 dödsfall, vilket är något högre än genomsnittet på 0,76 som noterades förra veckan.

Därefter följer Finland (0,85), Frankrike (0,48), Cypern (0,42), Spanien (0,42), Sverige (0,39) och Malta (0,28).

I motsatt ände leds listan över länder med flest dödsfall per dag av Bulgarien (20,18), följt av Kroatien (14,77), Lettland (14,39), Rumänien (14,39) och Ungern (13,54).

Det europeiska genomsnittet för denna indikator är 3,67 och världsgenomsnittet 0,91.

I resten av världen, bland länder med mer än en miljon invånare, har Bulgarien också ett högre genomsnitt, följt av Georgien (18,77), Ukraina (15,7), Kroatien och Lettland.