Den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter (Infarmed) har offentliggjort en förteckning över apotek och laboratorier och insamlingsställen som utför snabba antigentester (TRAg) för yrkesmässig användning med ersättning.

Man kan söka apotek och laboratorier på sin ort genom dessa förteckningar, som "uppdateras ständigt", via webbplatsen Infarmed.

I fredags meddelade hälsoministeriet att det finns gratis snabba antigentester för hela befolkningen fram till den 31 december.

Det exceptionella och tillfälliga systemet upphörde i oktober, med hänsyn till att Portugal var nära att nå 85 % av befolkningen som var fullständigt vaccinerade mot covid-19, men ministeriet beslutade att återaktivera det på grund av den nuvarande epidemiologiska situationen.

I förordningen fastställs det högsta belopp som regeringen kommer att betala apoteken för varje test till 10 euro, vilket kommer att vara gratis för användarna. De kostnadsfria testerna är begränsade till fyra per månad och användare, och testerna kan endast utföras på apotek och laboratorier som vederbörligen godkänts av hälsovårdsmyndigheten, vilket var fallet tidigare.