Forskaren vid det nationella hälsoinstitutet Ricardo Jorge (INSA) säger att denna nya stam studeras och ännu inte har klassificerats som en variant av intresse eller oroande av internationella myndigheter, nämligen Världshälsoorganisationen.

"Den uppkom i Sydafrika och tros vara förknippad med den höga positivitetsfrekvens som nu rapporteras i det landet", med några "sporadiska fall" i grannländerna, nämligen Botswana, sade João Paulo Gomes.

"Vi fortsätter att kontinuerligt övervaka varianterna och hittills har vi aldrig identifierat några fall av infektion i samband med denna stam", försäkrade han.

Enligt mikrobiologen är det en stam som oroar forskarsamhället, eftersom den kännetecknas av den samtidiga förekomsten av "ett onormalt antal mutationer i det intressanta proteinet, Spike-proteinet".

Han betonade dock att det inte är den samtidiga förekomsten av dessa relevanta mutationer som gör den "mer överförbar eller förknippad med misslyckade vaccineringar".

"Vi måste ge det tid. Det är naturligtvis en anledning till oro, men det är inte en anledning till total oro", ansåg han.

"Det är viktigt att länderna övervakar det, är uppmärksamma och redo och vi får se i vilken utsträckning det har någon oönskad effekt", tillade han.