I ett gemensamt uttalande avslöjar INSA och DGS (Generaldirektoratet för hälsa) att preliminära tester som utförts vid INSA "tyder starkt på att alla 13 fall som förknippas med Belenenses SAD-spelare är relaterade till Omicron-varianten".

Hälsomyndigheterna förklarar också att INSA i samband med analysen av fall av infektion hos Belenenses SAD-spelare, genom sin avdelning för infektionssjukdomar, i söndags analyserade ett parti av 13 positiva prover som förknippas med fall av infektion hos Belenenses SAD-spelare, med tanke på att ett av de positiva fallen nyligen hade gjort en resa till Sydafrika.

"För att garantera att överföringskedjorna bryts och i enlighet med försiktighetsprincipen inom folkhälsan, i avvaktan på mer information om överföring, inverkan och vaccinets effektivitet mot Omicron-varianten, beslutade hälsomyndigheterna om profylaktisk isolering av kontakterna till de infektionsfall som är förknippade med detta utbrott, oavsett vaccinationsstatus och exponeringsnivå", står det i meddelandet.

Dessa kontakter - tillägger de - "förblir isolerade och kommer att genomgå regelbundna tester, så tidigt som möjligt, den femte och tionde dagen".

INSA analyserade också prover från 218 passagerare på ett flyg med ursprung i Maputo som landade den 27 november på Lissabons flygplats.

När det gäller denna flygning upptäcktes endast två positiva prover: den ena är associerad med Deltavarianten och den andra möjliggjorde inte en korrekt identifiering.

Ricardo Jorge-institutet har redan börjat med sekvensering av arvsmassan för slutlig bekräftelse av dessa fall. I noten tillägger man dock att "det prediktiva värdet av de tester som redan utförts är mycket högt".

Denna nya genetiska variant av coronaviruset, som ursprungligen identifierades i Sydafrika och vissa länder i södra Afrika, har under de senaste dagarna även identifierats i vissa europeiska länder.

"Det finns dock fortfarande inga vetenskapliga data som stöder dess större överförbarhet eller dess förmåga att minska effektiviteten hos nuvarande vacciner", hänvisar hälsomyndigheterna, som förstärkt den epidemiologiska övervakningen, tillämpar kontrollåtgärder, med profylaktisk isolering av kontakter till fall av infektion med Omicron-varianten eller med en historia av resa till södra Afrika under de senaste 14 dagarna, oavsett vaccinationsstatus, i enlighet med försiktighetsprincipen inom folkhälsan.

INSA kommer också att fortsätta att kontinuerligt övervaka de genetiska varianterna av det nya coronaviruset genom att analysera prover med nationell representation samt analysera misstänkta fall som identifieras av hälsomyndigheter eller av samarbetande laboratorier", heter det vidare i meddelandet.

De nationella myndigheterna säger också att "Portugal är medvetet om denna situation och upprätthåller sitt kontinuerliga program för övervakning av varianter på nationell nivå" och fortsätter att uppmana till självisolering och testning av personer som har symtom som tyder på COVID-19, som bör kontakta SNS24.