"Under lördagen och fram till slutet av söndagseftermiddagen administrerades 201 100 doser av båda vaccinerna i vaccinationscentralerna", heter det i ett uttalande från DGS.

Organisationen som leds av Graça Freitas uppgav att Portugal hittills har administrerat mer än 1,1 miljoner boosterdoser av vaccinet mot Covid-19 och närmare 1,9 miljoner vacciner mot influensa.

"Dessa resultat har varit möjliga tack vare att den dagliga vaccinationen vid vaccinationscentralerna har påskyndats, även under helgen", tillägger man i meddelandet.

DGS påminner om att vaccination är det bästa sättet att undvika allvarliga sjukdomar, sjukhusvistelser och dödsfall, och förstärker uppmaningen till personer som ännu inte är vaccinerade att boka tid på institutionens webbplats.