Med 286 nya dagliga fall per miljon invånare under den senaste veckan ligger Portugal långt ifrån EU-genomsnittet (576 nya dagliga fall per miljon invånare) och de länder som har flest nya dagliga fall: Slovakien med 2040 fall, Tjeckien med 1830 fall, Belgien (1480), Österrike (1370), Nederländerna (1310), Kroatien (1150), Slovenien (1150) och Ungern (040).

Detta antal nya dagliga fall per miljon invånare är också det högsta i världen bland länder med mer än en miljon invånare.

När det gäller antalet dagliga dödsfall per miljon invånare är Portugal det åttonde landet i EU som har minst antal dödsfall till följd av Covid-19, med ett genomsnitt på 1,35 under de senaste sju dagarna.

I denna indikator är det europeiska genomsnittet 4,03, och de sämsta siffrorna, både på europeisk och global nivå, ligger i öster: Bulgarien (17,57), Ungern (16,1), Kroatien (15,96), Lettland (15), Tjeckien (11,32) och Slovakien (10,8).

Världsgenomsnittet av nya dagliga fall per miljon invånare ligger på 71, medan det globalt sett fanns 0,88 nya dagliga dödsfall per miljon invånare som tillskrivs Covid-19.