Bättre livskvalitet, trygghet och säkerhet, hälsovård och kunskaper i engelska är några av anledningarna till att svenskar väljer Portugal.

<body9> Detta är resultaten från den största studien om svenska internationella pensionerade migranter, som kommer från en doktorsavhandling som lagts fram vid Lisbon School of Economics and Management (ISEG) av Dr. Sten Engdahl.

Författaren bodde i Lissabon när han bestämde sig för att studera Portugal och Spanien när det gäller orsaker till attraktion och kvarboende. "Det finns vissa skäl till varför man flyttar till ett land, men genom att bo i Portugal upplever man också landet, man upplever det portugisiska folket och till exempel maten, alla dessa skäl gör att man ser nya aspekter av att bo i Portugal (kvarboende)", säger Sten Engdahl till The Portugal News.

Faktum är att de fem främsta skälen som lockar svenska pensionärer till Portugal är bättre livskvalitet, trevligare klimat och väder, personlig trygghet och säkerhet samt att det är mycket lätt att tala engelska med lokalbefolkningen. När det gäller skälen för att behålla Portugal är resultaten däremot likartade, med tillägget att gastronomi, flygförbindelser och hälsofördelar är faktorer som svenska pensionärer uppskattar.

Faktum är att efter att ha bott i Portugal ett tag blir svenskarna förälskade i den goda maten och vinet och i hälsovården. När det gäller hälsa har trots att de flesta svenskar som bor i Portugal har en sjukförsäkring 50 procent använt den portugisiska offentliga hälsovården och är mycket nöjda med hälsovårdssystemet i landet.

Vad får svenska pensionärer att stanna längre?

Forskningen har också visat vad som får svenska pensionärer att stanna längre i länderna, vilket kan vara ett bra bidrag, inte bara för universitet utan också för beslutsfattare, eftersom "det kan hjälpa dem att besluta om strategier för att locka fler utlänningar till Portugal och Spanien".

Sten Engdahl fann särskilt att anpassning till den sociala kulturen är mycket viktig för att uppmuntra svenska pensionärer att stanna längre i landet: "Att visa tillgång till språkundervisning om portugisisk historia och kultur skulle hjälpa människor att bättre förstå det portugisiska samhället, och forskningen visar att ju mer de vet och ju mer integrerade de känner sig i det portugisiska samhället, desto längre tid vill de stanna i Portugal".

Dessutom visar avhandlingen att tidsramen för att stanna i Portugal direkt påverkas av skatteincitament och seniorboende, "och ju viktigare skatteincitamenten är (som NHR), desto kortare tid räknar pensionärerna med att stanna i Portugal".

Att beskriva svenska utlandsboende

Trots att vi inte har någon information om det specifika antalet svenska utlandsfinländare som bor i Portugal, finns det enligt utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF) "2009 746 svenska medborgare (officiellt registrerade i Portugal) och 2020 hade antalet ökat till 5181". Det är dock troligt att det verkliga antalet är högre än så", eftersom vi måste lägga till alla de som ännu inte har registrerat sig.

"Studien identifierar många landspecifika skillnader mellan urvalet av svenska pensionärer i Portugal och Spanien. En större andel av urvalet av svenska pensionärer som bor i Portugal (78 procent) har en universitetsexamen jämfört med de pensionärer som bor i Spanien (58 procent). I genomsnitt är språkkunskaperna högre bland urvalet i Spanien (24 procent talar flytande eller ganska flytande spanska) jämfört med Portugal (13 procent talar flytande eller ganska flytande portugisiska)."

Dessutom "säger en större andel av urvalet i Portugal att de har god eller mycket god hälsa (89 procent) jämfört med urvalet av svenska IRM i Spanien (76 procent). En större andel av de svenska pensionärerna i Portugal lever bekvämt på sin nuvarande inkomst (82 procent) jämfört med svenska IRM i Spanien (62 procent)".

När det gäller boende bor hälften av de svarande i Algarve, 37 procent i Cascais, 6 procent i Lissabon och resten är spridda över landet. Även i detta urval äger 66 procent sin fastighet i Portugal, 30 procent har långtidsuthyrning och endast 4 procent hyr ut sin bostad på kort sikt.

En populär tes

Denna avhandling baserades "på den hittills största studien om svenska internationella pensionärsinvandrare i Portugal och Spanien, med ett urval av 219 svenska pensionärer i Portugal och 356 i Spanien".

Författaren, som presenterade avhandlingen i juni 2021, började sin forskning 2016 under handledning av dr Maria Eduarda Soares, professor vid ISEG - Lisbon school of Economics & Management.

Om du vill ta en titt på avhandlingen, som redan har laddats ner över 18 000 gånger, se: https://researchgate.net/publication/...


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins