"I oktober 2021 låg medianvärdet av bankvärderingen, som utförs inom ramen för kreditansökningar för köp av bostäder, på 1 251 euro per kvadratmeter (euro/m2), vilket är en ökning med 1,2 % jämfört med september (1 236 euro/m2)", uppger INE.

Enligt INE övervägdes 28 009 bankvärderingar i oktober, vilket är 13,7 % mer än samma månad föregående år, varav 17 741 för lägenheter och 10 268 för hus.

Sett till region registrerades de största ökningarna jämfört med föregående månad i den autonoma regionen Madeira och i norr (1,5 %), medan den autonoma regionen Azorerna hade den enda minskningen (-1,7 %).

Jämfört med samma period föregående år var variationen störst i Lissabons storstadsområde (10,3 %) och minst i den autonoma regionen Azorerna (2,0 %).

Under analysmånaden var medianvärdet för bankvärdering av lägenheter 1 385 euro/kvm, vilket var en ökning med 11,8 % jämfört med oktober 2020 och 1,2 % jämfört med föregående månad.

Det högsta värdet observerades i Algarve (1 674 euro/m2) och det lägsta i Alentejo (888 euro/m2), men det var den norra regionen som uppvisade den mest expressiva ökningen på årsbasis (11,5 %), medan den autonoma regionen Azorerna uppvisade det lägsta värdet (1,4 %).

När det gäller bostäder var bankvärderingens medianvärde 1 010 euro/m2 i oktober, vilket motsvarar en ökning med 6,7 % jämfört med samma månad förra året och en ökning med 1,2 % i fängelse.