António Costa framhöll den information som regeringen har fått både från "sydafrikanska myndigheter" och "från kontakter med portugisiska läkare som arbetar i Sydafrika", och förklarade att Ómicron-varianten kommer att ha "en högre överföringsgrad", men att den inte har "en mycket annorlunda symtomatologi än de tidigare varianterna".

"Den information som har samlats in tyder på en sak: för det första har denna variant en högre överföringsgrad, det vill säga den är farligare vid överföring, (...) [men] den verkar inte utveckla en symtomatologi som skiljer sig särskilt mycket från de tidigare varianterna, det vill säga den är mer överförbar, men den är inte nödvändigtvis mer skadlig för hälsan", uppgav han.

Han betonade dock att det är "viktigt" att veta mer om den nya varianten och framhöll att tills det finns mer information är det nödvändigt att människor är "så försiktiga som möjligt".

"Vi måste vara försiktiga eftersom vi fortfarande vet lite, den upptäcktes för en kort tid sedan, så vi måste vänta på den information som de vetenskapliga myndigheterna tar fram. (...) Det är uppenbart att vi inte får vara oförsiktiga", betonade han.