Älskade bröder och systrar, underskatta aldrig kraften i din hjärtlåga . Den blir den energi som ger bränsle till era kraftcentra för att skapa "mirakel" av helande, utfällning, teleportering, föryngring och alla goda och perfekta gåvor som vi i Ljusriket åtnjuter.

Dessa gåvor är dina att äga genom att använda den rätta tillämpningen av kärlekens och harmonins lagar. Skillnaden mellan ert medvetande och medvetandet där vi för närvarande befinner oss är graden av behärskning i "tillämpningen" av kärlekens lagar och alla Guds attribut genom kraften i de heliga lågorna .

Vi lärde oss att behärska dessa lagar genom flitig tillämpning under många livstider. I ert fall kan ni, med alla verktyg och all hjälp som ni får vid denna tid av Jordens Uppstigning, på några få år åstadkomma det som tog oss många livstider att uppnå. För att lyckas fullt ut måste ni bli passionerade om er önskan att bli Kärlek inkarnerad genom att öka den elden i ert heliga hjärta. Denna Kärlek måste bli ditt primära mål, din ständiga motivation och ditt främsta skäl att vara.

Vi kan visa dig vägen, vi kan upprepa våra förmaningar om och om igen för att stöta och uppmuntra dig, men vi kan helt enkelt inte göra det åt dig. Jag kan komma med förslag och erbjuda dig instruktioner för att hjälpa dig att återskapa dig själv, men det är upp till dig att skapa ditt mästerskap.

Om du välkomnar mig i ditt hjärta och ber mig, kommer jag dagligen att rikta in idéerna, de vackra tankeformerna från Skaparens sinne och hjärta in i ditt medvetande, som aldrig tidigare har blivit externaliserade och som kommer att hjälpa dig att omfamna och bli den gudomliga kärlekens medvetande.

Tips för att återfå din naturliga skönhet, ungdomlighet och odödlighet

Tänk innan du talar, agerar och känner: Om du tar dig tid att tänka innan du talar, handlar och känner, kommer det att göra det möjligt för dina kroppsdelar att återgå till sin ursprungliga skönhet, harmoni och frid. Så snart trycket av disharmoni är medvetet kontrollerat börjar den gudomliga blåkopian av perfektion att återupprätta sig själv när din högre mentala kropp (eller ditt heliga Kristusjag) återför elektronerna till sina naturliga banor och frekvenser. De som kommer till ett tillstånd av mästerskap och fred uppnår stor skönhet.

Ålderdom och sönderfall:

Utseendet på din fysiska kropp bestäms av den mängd Ljus som används inom de fyra lägre fordonen - de mentala, emotionella, eteriska och fysiska kropparna. Den naturliga utgivningen av Ljus genom dessa kroppar bildar den skyddande väggen i ditt aurafält, känd som Ljusröret. När elektronerna rör sig långsammare i sina särskilda organ och celler drar de mindre ljus från den högre mentala kroppen och individens naturliga motståndskraft blir svagare. Detta inleder det som ni kallar "åldrande".

När du som individ och resten av mänskligheten lär sig att alltid förbli harmoniska och när de energier som frigörs genom dina olika kroppar alltid är harmoniska och glädjefyllda, kommer det inte att finnas något sådant som ålderdom eller sjukdom. Det är på detta sätt som ni inom en mycket nära framtid kommer att börja skapa er odödlighet steg för steg.

Bli vackrare när du blir äldre:

När du lär dig att höja din vibration till en hög nivå av kärlek och harmoni, och kan upprätthålla denna frekvens, som ett sätt att leva, kommer ett tillstånd av stor skönhet och harmoni att komma till uttryck i din livsström. Kropparna hos uppstigna mästare, änglavärdar och andra kosmiska varelser blir ständigt finare och vackrare, eftersom energin som strömmar genom elektronerna ständigt laddas med mer ljus, kärlek och balans.

Hur du kan dra in ljus i din kropp:

Du har fått lära dig vikten av att från din närvaro dra ljuset som är de inre kropparnas föda och det enda sättet att påskynda deras vibrerande verkan. Detta görs, kära ni, genom den magnetiska lagen om attraktion. Din uppmärksamhet på föremålet för dina önskningar blir en tratt för att rikta det. Så snart du lägger din fulla uppmärksamhet på något och häller kärlek i det, börjar du omedelbart skapa och föra in i din värld den substans som du riktade din uppmärksamhet på.

För att intensifiera eller öka den vibrerande verkan i dina kroppssystem behöver du bara rikta din uppmärksamhet mot någon Mästare eller din egen JAG ÄR närvaro. Medan ni är där kommer ni naturligtvis att ladda denna substans av Ljus lika mekaniskt som bilens batteri laddas av laddaren. Att helt enkelt ligga platt på din säng och visualisera att Ljuset strömmar genom alla dina kroppssystem i fem minuter tre gånger om dagen skulle kraftigt påskynda den vibrerande verkan av alla dina fordon. Jag är Paul Venedigaren, din mentor för Kärlek och din själs älskare!

Från boken "The Seven Sacred Flames" av Aurelia Louis Jones.

www.mslpublishing.com