"Jag är mycket nöjd med detta omval och med möjligheten att tillsammans med mina ledningskollegor och ATA:s yrkesverksamma fortsätta det projekt som vi startade 2018 och som har visat sig vara en vinnare, även under en av de mest kritiska perioderna som turistsektorn redan har upplevt", säger João Fernandes.

"De kommande åren kommer säkerligen att fortsätta att vara mycket utmanande och krävande tider för turismen i Algarve, men jag är övertygad om att det här teamet kommer att veta hur man behåller samma kämpaglöd för att fortsätta att övervinna hinder med framgång, engagemang och mycket kreativitet", tillade han.

För ATA:s nya ledning innebär framtiden för regionens externa marknadsföring att stärka engagemanget för mångfalden i regionens utbud och befästa Algarves internationella erkännande som en autentisk turistdestination av överlägsen kvalitet.