Vid den presskonferens som följde på ministerrådet meddelade ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, att man godkänt höjningen av den nationella minimilönen för 2022 till 705 euro, "efter samråd med arbetsmarknadens parter", vilket innebär att man fullföljer det åtagande som gjordes 2015 och förnyades 2019 om att "nå 2023 med en minimilön på 750 euro".

Regeringen godkände också "exceptionellt stöd" till företag för att genomföra denna höjning, på 112 euro per arbetstagare.