Hälsovårdsminister Alain Berset meddelade också att nya restriktioner kommer att införas för att försöka begränsa ökningen av antalet infektioner, och tillade att den obligatoriska användningen av masker och uppvisandet av vaccinationsintyg kommer att förlängas.

Meddelandet, som gjordes i dag vid en presskonferens, syftar till att "rädda" vintersäsongen, som är avgörande för den schweiziska turistnäringen, som är nära knuten till hotell-, restaurang- och skisektorn.

Landet har också beslutat att förbjuda inresa för ovaccinerade personer som reser från ett land eller en region i Schengenområdet som de schweiziska myndigheterna anser vara "i riskzonen", med undantag för cirka 340 000 personer från grannländerna (Tyskland, Frankrike, Italien, Liechtenstein) som arbetar i Schweiz varje dag.

Förbundsrådet vill "så långt som möjligt förhindra import av Omicron-varianten av Covid-19, som redan har upptäckts i landet".

"Alla [andra] personer som kommer in på territoriet, även de som är vaccinerade och de som har haft sjukdomen och tillfrisknat, måste testas", enligt de nya reglerna, som träder i kraft den 4 december.

Förutom ett PCR-test som görs innan de reser in i landet måste människor göra ett andra test, PCR eller antigen, mellan den fjärde och sjunde dagen efter ankomsten.

"Detta andra test syftar till att säkerställa att personer som har smittats upptäcks redan före avresan eller under resan", förklarade Berset.