Sedan 1949 har SOS Barnbyar arbetat för att se till att barn växer upp i en kärleksfull familjemiljö och får sina rättigheter tillgodosedda.

Vad de gör

SOS Barnbyar International består av 118 nationella SOS Barnbyarföreningar. Som medlemmar i federationens stadgar har varje SOS Barnbyarförening åtagit sig att tillämpa federationens stadgar, standarder för kvalitativ barnomsorg och stränga ekonomiska och administrativa rutiner.

Föreningarna arbetar för att hålla samman familjer, tillhandahålla alternativ omsorg vid behov, stödja ungdomar på deras väg mot självständighet och förespråka barns rättigheter. Tillsammans med givare, partner, samhällen och regeringar lägger de grunden för en ljusare framtid.
När barn inte längre kan leva med sina familjer hjälper föreningarna tillsammans med samhällen och statliga partner till att ge barnen kärleksfull och stödjande alternativ omsorg.
SOS Barnbyar arbetar med barn, familjer, samhällen och stater för att förhindra att familjer splittras och se till att barnens rättigheter tillgodoses.

I hela världen finns det:
559 SOS Barnbyar,
713 ungdomsprogram,
575 program för att stärka familjer,
159 sociala center,
36 nödsituationer,
59 vårdcentraler,
452 förskolor, skolor och yrkesutbildningar...

SkandiaMäklarna och SOS Barnbyar

"Att alla barn ska ha ett hem och en trygg uppväxt är något som många tar för givet, men som miljontals barn runt om i världen saknar. För varje bostadsaffär som vi på SkandiaMäklarna gör skänker vi 100 kronor till SOS Barnbyar. Pengar som går direkt till SOS Barnbyars arbete i Santa Cruz i Bolivia."
Tack vare SkandiaMäklarnas bidrag har ett hus byggts i Santa Cruz i Bolivia. Nu när huset är färdigt går våra pengar till driften av de två husen i den integrerade barnbyn. I varje hus bor en familj med 7 barn. Detta innebär att vi finansierar följande för familjerna:

Drift av huset:
Utbildning;
Mat;
Lön till personalen;
Läkarvård vid behov;
Psykologisk hjälp vid behov;
Kläder;
Fritidsaktiviteter;
Transport.

Coronapandemin har varit en stor utmaning för SOS Barnbyar, liksom för de flesta andra. För många föräldrar har pandemin, förutom smittorisken, inneburit förlorade jobb, försämrad ekonomi och att barnen inte har kunnat gå i skolan. När familjer har tvingats stanna hemma och inomhus under vissa förhållanden har våld i hemmet, både mot vuxna och barn, blivit ett ännu större problem än vanligt i Bolivia.
I den rådande situationen har SOS Barnbyars arbete i Bolivia varit viktigare än kanske någonsin tidigare. Att trygga alla barns rätt till en trygg och kärleksfull vardag mitt under en pandemi har dock krävt en anpassning av alla föreningarnas program.
Allt som SOS Barnbyar gör är möjligt tack vare det generösa stödet från sponsorer och givare, institutionella och andra samarbetspartners och lojala vänner världen över. SkandiaMäklarna är glada att vara en del av den hjälp som gör föreningens viktiga arbete över hela världen möjligt.

E-post:algarve@skandiamaklarna.com
Telefon: +351 911 015 315 / +46 708 254 600
Webbplats:www.skandiamaklarna.se/portugal