Processen - som förutom Portugal även riktar sig till Bulgarien, Cypern, Grekland och Malta - grundar sig på problem som rör elektronisk sammankoppling och effektivt utbyte av information om kriminalregister genom det europeiska informationssystemet för kriminalregister (Ecris) samt anmälan av alla nya domar och uppdateringar av domar till den medlemsstat där gärningsmannen är medborgare.

Enligt ett pressmeddelande från gemenskapens verkställande organ är en annan orsak till oro det faktum att svaren på förfrågningar om information om fällande domar inte ges inom tidsfristerna, och det finns fortfarande inget svar.

Portugal har två månader på sig att meddela Bryssel om den korrekta tillämpningen av reglerna, med hot om att gå vidare till den andra fasen av överträdelseförfarandet.