I en ny studie, som utfördes av en konsult för den portugisiska sammanslutningen av sjukhusadministratörer, analyserades Covid-19:s inverkan på diabeteshanteringen på sjukhusen inom den nationella hälso- och sjukvården genom att jämföra data från centralförvaltningen för hälso- och sjukvårdssystemet för 2019 (före pandemin) och 2020 (pandemiåret).

Enligt analysen minskade antalet diabetiker som behandlades på sjukhus med 14,5 % respektive 12 %, och detta resultat berodde bland flera möjliga orsaker på "koncentrationen av Covid-patienter på sjukhusen", "patienternas rädsla för att söka vård" och "den allmänna nedstängningspolitiken".

Trots minskningen av antalet behandlade patienter ökade dock den relativa vikten av diabetiker i sjukhusverksamheten med cirka 5 % på sjukhus och 18,2 % i öppenvården mellan 2019 och 2020.

Med tanke på fallens komplexitet ökade den genomsnittliga kostnaden för en diabetespatient som behandlas på sjukhus från 2 900 euro 2019 till 3 327 euro 2020, och den genomsnittliga vistelsetiden per patient ökade med 2,5 %.

I analysen betonas att trots minskningen av den totala sjukhusdödligheten med 2,2 % dog 6,9 % fler diabetiker på sjukhus år 2020, och dödligheten ökade med 24,9 %, vilket enligt konsulten tyder på att dessa patienter är "mer allvarliga".