"Med hänsyn till uppgifterna om fångsterna från den portugisiska flottan för marulkbeståndet i zonerna åtta, nio och tio i EU [Europeiska unionens] vatten i CECAF 34.1.1. rapporteras det att kvotutnyttjandet har nått 95 %", säger DGRM.

Redan den 16 september hade DGRM varnat för att landet hade utnyttjat 80 % av fiskekvoten för marulk.