Krisen i logistikkedjorna leder till att priset för att transportera gods i containrar för import på Asien-västrutten ökar med 1 000 procent, medan priserna i motsatt riktning ökar med 100 procent för export, enligt Jornal Económico.

Detta återspeglas i en ökning från 1 000 euro till 2 000 euro för en 40-fotscontainer och från 700 euro till 1 400 euro för en 20-fotscontainer. "Det beror fortfarande mycket på tillgången till utrustning och utrymme på fartyget", sade António Nabo Martins, ordförande för den portugisiska transportörsföreningen (APAT), till tidningen. Denna prisökning syns även inom luftfarten, med priser som tredubblats på vissa linjer.

Nabo Martins påpekade också att denna ökning beror på "den fullständiga störningen av logistikkedjan och det sätt på vilket den var uppbyggd", vilket främst beror på bristen på containrar, fartyg och chaufförer, samt på överbelastning i de viktigaste världshamnarna och de stigande bränslepriserna. Effekterna av allt detta väntas bli kännbara i de portugisiska familjernas fickor, med stigande priser för slutkonsumenten.