Operation "Outbreak", som genomfördes i samarbete med GNR och PSP, inspekterade 82 anläggningar på 13 platser: Porto, Braga, Chaves, Coimbra, Viseu, Covilhã, Lissabon, Cascais, Estoril, Santarém, Almeirim, Évora och Faro.

I ett uttalande framhåller ASAE som de viktigaste överträdelserna "bristen på efterlevnad av skyldigheten att kontrollera det digitala certifikatet eller covid-19-testerna från de ansvariga för anläggningarna och kundernas bristande efterlevnad av skyldigheten att uppvisa och inneha ett digitalt covid-certifikat från Europeiska unionen".

ASAE garanterar att man kommer att fortsätta med liknande inspektioner på hela det nationella territoriet, "för att främja en sund och lojal konkurrens mellan de ekonomiska aktörerna, för att skydda livsmedelssäkerheten och för att garantera efterlevnaden av de bestämmelser om folkhälsa som fastställts på grund av pandemisituationen".