"När det gäller byggsektorn beräknas året sluta med en total tillväxt på 4,3 % i bruttoproduktionsvärdet, vilket är i linje med Europeiska kommissionens prognoser för utvecklingen av investeringarna i byggsektorn", säger sammanslutningarna för byggnadsindustrin (AICCOPN) och för byggnads-, anläggnings- och serviceföretag (AECOPS) i ett gemensamt uttalande.

Enligt företagssammanslutningarna visar "de flesta branschindikatorer en positiv utveckling under hela året".

"Konsumtionen av cement på den nationella marknaden noterade en ökning med 5,9 % på årsbasis fram till oktober, till 2 868 tusen ton", medan "den yta som kommunfullmäktige godkänt för bostäder ökade med 17,2 % under de första nio månaderna av 2021, i homologa termer".

Bostadssektorn

Inom bostadssegmentet visar prognoserna att bruttovärdet av produktionen kommer att öka med 4,5 % under 2021 (samma nivå som 2020), "vilket återspeglar det allmänt positiva beteendet hos de viktigaste verksamhetsindikatorerna".

Bland dessa var höjdpunkten "den 25,6-procentiga ökningen av antalet sålda enheter under första halvåret, den 37,8-procentiga ökningen av nya hypotekslån fram till september och den 9,6-procentiga ökningen av bankernas värderingsvärden för krediteffekter under september månad, i årstakt".