Enligt DGS dagliga epidemiologiska bulletin är 961 personer idag inlagda på sjukhus på grund av infektion med SARS-Cov-2-coronaviruset, 44 fler än i onsdags, varav 142 på intensivvårdsavdelningar (fyra fler).

Norr är den region i landet med flest nya fall som diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (1 161), följt av Lissabon och Vale do Tejo (1 104), Centrum (723), Algarve (371) och Alentejo (126).

Av de 23 dödsfallen inträffade 11 i norr, fyra i Lissabon och Vale do Tejo, tre i centrum och ytterligare tre i Algarve och två i Alentejo.

När det gäller åldersgrupperna var 14 avlidna personer över 80 år, fem mellan 70 och 79 år och fyra mellan 60 och 69 år.

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre personer över 80 år (12 116 av de totalt 18 610 dödsfallen i covid-19 i Portugal sedan pandemins början), följt av åldersgrupperna 70-79 år (4 008) och 60-69 år (1 699).

Det finns nu 65 130 aktiva fall av covid-19 (2 296 fler än i onsdags) och 1 269 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 097 554.

Jämfört med i onsdags har hälsomyndigheterna över 1 451 kontakter under övervakning, totalt 83 528.

Sedan pandemins början i mars 2020 har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 451 057 fall och 7 870 dödsfall.

I den norra regionen har 442 274 infektioner och 5 687 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 167 664 infektioner och 3 284 dödsfall.

Algarve har 51 078 infektioner och 541 dödsfall och Alentejo har 43 331 fall och 1 069 dödsfall på grund av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har under de senaste 24 timmarna, enligt DGS, registrerat 76 nya fall, totalt 15 538 infektioner och 110 dödsfall, och Azorerna har registrerat 27 nya infektioner, totalt 10 352 och 49 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 1 181 294 personer i Portugal - 630 242 kvinnor och 550 233 män -, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 819 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Av de 18 610 personer som har dött i Covid-19 i Portugal sedan pandemins början var 9 757 män och 8 853 kvinnor.