Den nationella chefen för PJ sade att ett hundratal nya inspektörer redan har avslutat sin utbildning och att institutionen kommer att ha "bättre möjligheter att ta på sig allt ansvar i kampen mot korruption".

"Den 10 januari startar vi den 44:e utbildningskursen för ytterligare 100 nya inspektörer. I slutet av 2022 hoppas vi att vi ska ha ytterligare 70 tjänstemän som ska läggas till dessa 200, i den 45:e kursen. Detta är en unik förstärkning inom PJ", betonade Luís Neves.

PJ:s nationella direktör lyfte också fram förstärkningen av utbildningen på områden som är relevanta för att bekämpa korruption och ekonomisk-finansiell brottslighet. Han förklarade att "en betydande del av de resurser som hädanefter tilldelas institutionen", kommer att inrikta sig på att bekämpa korruption och cyberbrottslighet.

"Vi kommer att påskynda utbildningen inom banklagstiftning, offentlig upphandling, penningtvätt, användning av offshores, sportlagstiftning, skatteflykt och användning av kryptovalutor. När vi talar om korruption och tillhörande ekonomisk-finansiell brottslighet är vi alla offer", sade han.