I ett uttalande uppger PSP:s huvudkontor i Lissabon (Cometlis) att elva kvalificerade bedrägerier utreds, fem för förfalskning av dokument och ett datorbedrägeri i samband med köp och försäljning av bostäder.

"De två kvinnorna har sedan augusti 2020 arbetat i flera fastighetsbolag för köp, försäljning och uthyrning av fastigheter och utvecklat ett olagligt berikningssystem som bestod i att locka till sig potentiella fastighetsköpare och försäkra dem om godkännande av finansiering för hela fastighetens värde", förklarar PSP.

Enligt uttalandet skulle de två kvinnorna be människor som tog upp "betalningen av olika belopp, och informerade dem om att det var nödvändigt att gå vidare med processen, säkerställa reservationen av fastigheten, signaleffekter, överföringsskatt effekter fastigheter och stämpelskatt och för betalningen av framtida offentliga handlingar, bedrägerier som uppgår till cirka 80 000 euro".

"Efter en utredning och i besittning av respektive arresteringsorder, utfärdade utanför flagrante delicto av den rättsliga myndigheten, avlyssnade polisen de två misstänkta och grep dem. Vid de undersökningar som utfördes samlades flera bevis in", betonar Cometlis.

Som en del av operationen genomfördes fyra husrannsakan och beslag i områdena Cascais, Sintra och Benfica (Lissabon), där myndigheterna beslagtog olika datorutrustning och dokumentation med anknytning till det brott som undersöktes.