"Portugal kommer att börja vaccinera barn under 12 år under helgen den 18 och 19 december. Detta är ett beslut som följer av rekommendationen från generaldirektoratet för hälsa, efter att ha hört den tekniska vaccinationskommissionen och övervägt de logistiska frågorna med den samordnande kärnan för stöd till hälsoministeriet, nämligen tillgången på vaccin", sade Lacerda Sales.

Enligt regeringstjänstemannen kommer vaccineringen av denna åldersgrupp att börja med de äldsta barnen, mellan 11 och 10 år, och successivt sjunka ner till 5 års ålder.

"Den 18 och 19 december kommer barn i åldrarna 11 och 10 år att vaccineras, och vissa 9-åringar kan också vaccineras. Den 6, 7, 8 och 9 januari - torsdag, fredag, lördag och söndag - kommer barn mellan 9 och 7 år att vaccineras", sade statssekreteraren.

Enligt Lacerda Sales kommer det den 15 och 16 januari att vara barn mellan 6 och 7 år som ska vaccineras, medan barn i åldern 5 år kommer att vaccineras den 22 och 23 januari.

Mellan den 5 februari och 13 mars kommer de andra doserna att ges, då det fullständiga vaccinationsschemat för denna åldersgrupp kommer att vara klart, uppskattar regeringen.