Enligt uppgifter från den regionala statistiktjänsten (SREA) har regionen under det ackumulerade värdet mellan januari och november registrerat 1 087 870 passagerare som landar med flyg, medan det under 2020 under samma period hade räknats 600 860 passagerare.

Jämfört med 2020 var ökningen 81,1 procent, men jämfört med 2019, det år då pandemin covid-19 ännu inte hade brutit ut, skedde en minskning med 32,2 procent, då man under de första 11 månaderna av det året hade registrerat 1 605 432 passagerare som steg i land.

Enbart under november 2021 anlände 99 236 personer till flygplatserna på Azorerna, vilket är mer än dubbelt så mycket (171,6 %) som under samma period föregående år (36 531).

Samtliga öar registrerade en ökning av antalet landstigande passagerare jämfört med 2020, med störst tonvikt på öarna Faial (94,3 %), Terceira (93,7 %) och Pico (89,2 %).

Santa Maria (53,9 %), Graciosa (55,7 %) och São Jorge (72,5 %) uppvisar däremot de lägsta ökningarna.

När det gäller typologin av passagerare, noterades de som kommer från internationella flygningar som den största ökningen i november och under årets första 11 månader jämfört med 2020, men också den största minskningen jämfört med 2019.

I november i år steg 3 136 passagerare från utländska flygningar i land på Azorerna, vilket är 338 % fler än 2020 (716) och 60,1 % färre än 2019 (7 868).