Inom Europeiska unionen hör den portugisiska medelklassen till dem som klagar mest på problem med sina bostäder. Klagomålen sträcker sig från läckande tak till fuktiga väggar, ruttnande fönsterkarmar, brist på ljus och bullerproblem.

Enligt en undersökning av tidningen Expresso klagar mer än en femtedel (21,8 procent) av dem som inte riskerar att drabbas av fattigdom på vatteninfiltration, med hänvisning till uppgifter från Eurostat. Det europeiska genomsnittet ligger på 11,2 procent, och det är bara på Cypern som andelen människor är högre när det gäller klagomål på yttertak och innertak som släpper in vatten och fuktiga väggar.

Trots att Portugal är ett av de soligaste länderna i Europa är det samtidigt ett av de länder där folk klagar mest över brist på ljus. Det är dock buller (från grannar eller från gatan) som är den största olägenheten för medelklassen, vilket ger upphov till 22,7 procent av klagomålen.