Enligt ett uttalande som offentliggjordes efter ministerrådets möte har ett lagdekret godkänts som ändrar förordningen om juridiska kvalifikationer för att köra, "vilket gör det möjligt för innehavare av körkort i kategori B att köra fordon som väger mer än 3 500 kg, förutsatt att de drivs med alternativa bränslen".

Hittills har lagen sagt att med kategori B, som omfattar lätta fordon, får man köra fordon med en maximal vikt på högst 3 500 kilo. Elfordon väger normalt mycket mer än ett liknande fordon som drivs med fossila bränslen.

Enligt regeringens not kompletterar ändringen införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/645 av den 18 april 2018.

Enligt direktivet ska staterna, genom att underlätta användningen av fordon som drivs med alternativa bränslen för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten, kunna tillåta innehavare av körkort i kategori B att köra tyngre fordon.

Fordon som enligt direktivet väger mer än 3 500 kg men högst 4 250 kg.