Enligt den dagliga epidemiologiska rapporten från DGS har 994 personer i dag lagts in på sjukhus på grund av infektion med SARS-Cov-2-coronaviruset, 30 fler än i söndags, varav 144 ligger på intensivvårdsavdelningar (ytterligare en).

Norra regionen är den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (783), följt av Lissabon och Vale do Tejo (749), Centrum (389), Algarve (215), Madeira (105), Azorerna (19) och Alentejo (54).

Av de 15 dödsfallen inträffade tre i Lissabon och Vale do Tejo, lika många i centrum, Alentejo och Algarve, två i norr och en på Madeira.

När det gäller åldersgrupper var fem av de döda över 80 år, fem mellan 70 och 79 år, fyra mellan 60 och 69 år och en mellan 40 och 49 år.

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre personer över 80 år (12 146 av de totalt 18 673 dödsfallen i Covid-19 i Portugal sedan pandemins början), följt av åldersgrupperna 70-79 år (4 028) och 60-69 år (1 708).

Det finns nu 68 538 aktiva Covid-19-fall (421 fler än i söndags) och 1 878 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 109 391.

Jämfört med i söndags har hälsovårdsmyndigheterna fler än 839 kontakter under övervakning, totalt 90 759.

Sedan pandemins början i mars 2020 har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 456 008 fall och 7 893 dödsfall.

I den norra regionen har 446 944 infektioner och 5 702 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 171 091 infektioner och 3 296 dödsfall.

Algarve har 52 375 infektioner och 549 dödsfall och Alentejo har 43 698 fall och 1 072 dödsfall på grund av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har under de senaste 24 timmarna, enligt DGS, registrerat 105 nya fall och ett dödsfall, totalt 16 039 infektioner och 112 dödsfall, och Azorerna har registrerat 19 nya infektioner, totalt 10 447 och 49 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.