BNP i euroområdet och Europeiska unionen ökade under det tredje kvartalet, både på årsbasis och på kvartalsbasis, och Portugal noterade en ökning på 2,9 %, den tredje största ökningen på kvartalsbasis.

Jämfört med andra kvartalet, mellan juli och september, ökade BNP i 26 medlemsstater, där Österrike noterade den högsta tillväxten (3,8 %), följt av Frankrike (3,0 %) och Portugal (2,9 %).