Bilar är en av de största förorenarna i städerna, och genom att minska användningen av dem kan befolkningen göra arbetspendling till en miljövänligare åtgärd. För att ersätta bilarna använder vissa människor cyklar, eftersom de kan vara fysiskt aktiva när de till exempel åker till jobbet.

Kommunerna gör gradvis städerna till en säkrare plats för cyklister. I Lissabon förväntas dock cykelbanan Almirante Reis tas bort från staden och medborgarna är inte nöjda med möjligheten att förlora cykelbanan.

Rörelsen Lisboa Possível arbetar för att göra Lissabon till en stad för fotgängare och cyklister. I detta sammanhang har en skrivelse redan undertecknats av nästan 3 000 personer som inte vill sluta cirkulera på cykelbanan eller av dem som anser att den här typen av infrastruktur är viktig för Lissabon och inte kan tas bort förrän ett annat säkert alternativ finns.

Rörelsen Lisboa Possível skickade ett öppet brev till Lissabons borgmästare Carlos Moedas, som undertecknats av 43 olika miljö- eller utbildningsorganisationer. I brevet betonas nödvändigheten av att skapa säkra alternativ om människor inte längre kan använda cykelbanan Almirante Reis. I brevet står det också att läsa att "städerna är ansvariga för 60 procent av de gasutsläpp som orsakar den globala uppvärmningen".

Demonstration

I oktober samlades tusen personer i en demonstration som började vid Praça do Martim Moniz och slutade i Alameda i Lissabon. De flesta av deltagarna färdades på cykel. Deltagarna i demonstrationen kämpade mot Carlos Moedas förslag om att stänga Almirante Reis cykelbana utan att erbjuda befolkningen ett säkert alternativ för cyklister, eller till och med personer med nedsatt rörlighet, att använda för att ta sig runt i staden.

Enligt ett pressmeddelande från Lisboa Possivel överlämnades den 2 december en petition med 2 600 underskrifter med syftet att "vädja till diskussionen om Almirante Reis framtid" till Lissabons kommunfullmäktige. I samma anda nämner rörelsen att "cykelbanan är en grundläggande infrastruktur för dem som rör sig" med andra individuella transportmedel som inte är bilar.

Under sin kampanj nämnde Carlos Moedas att det är viktigt att arbeta med samhället, och rörelsen förväntar sig därför att borgmästaren läser brevet och håller cykelbanan Almirante Reis tillgänglig för befolkningen tills andra alternativ fungerar i Lissabon.

Förutom frågan om Almirante Reis-cykelbanan vill rörelsen också att kommunen förbättrar kollektivtrafiken och luftkvaliteten, samt att man påpekar bristen på grönområden och det överdrivna bullret i staden.