Detta dekret, som godkändes av parlamentet den 26 november och som utfärdades av republikens president tre dagar senare, träder i kraft dagen efter att det har offentliggjorts, dvs. på torsdag, och upphör att gälla den 1 mars 2022.

I praktiken ger det certifikat som lades fram av den socialistiska gruppen regeringen befogenhet att genom ministerrådet besluta om obligatorisk användning av masker på gatan utan tillstånd från republikens församling.

"Om åtgärden förefaller nödvändig, adekvat och proportionerlig för att förebygga, begränsa eller lindra epidemiologisk smitta av Covid-19, kan regeringen genom ministerrådets resolution om att förklara en varnings-, beredskaps- eller katastrofsituation fastställa skyldigheten att personer över 10 år ska använda munskydd för tillträde, cirkulation eller permanent användning på offentliga platser och gator när det fysiska avstånd som hälsomyndigheterna rekommenderar visar sig vara opraktiskt", står det i dekretet.

När det gäller villkoren för att fastställa detta behov, nämns i certifikatet endast att det kommer att "mätas på grundval av uppgifter om pandemins utveckling, dvs. på grundval av ökningen av antalet infektioner och av sjukdomsöverföringstakten", utan att det kvantifieras.