Regeringstjänstemannen återkom till att uttrycka sitt förtroende för att planen kommer att godkännas i slutet av året, men varnade för att "om TAP inte får sin omstruktureringsplan godkänd, kommer företaget läggas ner och Portugal kommer att förlora sin centrala ställning inom luftfartsbranschen".

Enligt Pedro Nuno Santos kommer "hubben" (flygförbindelsecentret) i Portugal att ligga i Madrid utan TAP.

"Vi talar om det enda flygbolag som är verksamt i Portugal och som har ett nav, som gör interkontinentala resor mellan Brasilien, USA, Afrika och Portugal och distribuerar till resten av Europa", betonade han.