Upplever du ibland att du inte kan sova för att samma tanke cirkulerar i ditt huvud? Spelar du upp tidigare situationer om och om igen, plågas av "tänk om" eller ångrar du dig, eller tillbringar du mycket tid med att oroa dig för en händelse i framtiden - även om den är obetydlig eller inbillad?

Enkelt uttryckt är det att ge en tanke alldeles för mycket tid och uppmärksamhet. När blir analysen mer skadlig än nyttig?

Varför vi tänker för mycket

Vi kan tänka för mycket på "situationer som är både verkliga och hypotetiska", förklarar Dr Elena Touroni, konsultpsykolog och medgrundare av den virtuella psykologkliniken My Online Therapy. För många människor är det sociala situationer: "Varför sa jag det där?", "Vad kommer alla att tycka om mig?" eller "Vad menade den där texten egentligen?", men övertänkande kan smyga sig in i alla aspekter av ditt liv.

Ofta handlar det om saker som inte ens har hänt ännu. "Många människor börjar tänka för mycket genom att "förbereda sig" för en situation", säger Touroni. "Även om detta är normalt och kan vara till hjälp, är det när förberedelserna blir tvångsmässiga som vi kan hamna i den ohjälpsamma fasen av övertänkande."

Det kan också hända i avsaknad av annan stimulans eller distraktioner. "När ditt sinne är sysslolöst är det mer sannolikt att du blir besatt av ämnen som du inte skulle tänka på om du gjorde något engagerande", tillägger hon. Det är därför som natten ofta är den skyldiga orsaken.

När överanalys påverkar välbefinnandet

Niels Eek, psykolog och medgrundare av välbefinnandeappen Remente, säger att även om fixering kan vara bra för att driva dig mot ett slutmål, "om du märker att du ofta fixerar dig på små och obetydliga saker i ditt liv, vilket leder till ökade känslor av stress och ångest, är det kanske dags att ta ett steg tillbaka och omvärdera vad det är som gör att du överanalyserar".

Det första tecknet är helt enkelt att förvandla en tanke till en oro eller stressfaktor tills den blir en osund fixering, förklarar han. Utöver det är "'analysförlamning' ett känt sinnestillstånd inom den psykologiska professionen - när ditt sinne fixerar sig på en tanke eller ett specifikt ämne, ju större verkar det och desto värre känner du dig, vilket ofta gör att du känner dig förlamad av dessa känslor och oförmögen att agera på ett sätt som gör att du kan gå förbi dem", säger han.

Med andra ord är det inte nödvändigtvis så att det räcker att bara tänka mycket på något för att lösa problemet. Att tänka för mycket innebär ofta att man uppehåller sig så mycket vid det och går runt i så många cirklar att man inte kan vidta några åtgärder.

Och om detta är en vanlig företeelse, kan det ha en negativ inverkan på ditt välbefinnande och din mentala hälsa.

Touroni konstaterar: "Att du inte kan sluta spela upp inbillade situationer om och om igen kan leda till sömnproblem och svårigheter att koncentrera dig på de situationer du faktiskt befinner dig i. Detta kan i sin tur leda till irritabilitet, mer stress och ångest."

Huruvida ångest är orsaken till eller effekten är dock svårt att veta. "Som i scenariot med hönan och ägget kan det vara svårt att veta vilket som kom först", säger Eek.

Hur man tar sig ur huvudet

För det första måste du inse när ett tankemönster inte tjänar dig. Att helt enkelt berätta för en nära vän eller familjemedlem kan hjälpa dig att känna igen beteendet, och sedan kan du vidta praktiska åtgärder för att lösa det som oroade dig - i stället för att fortsätta att oroa dig.

Touroni föreslår att du distraherar dig själv med en favorithobby eller genom att motionera. Att fokusera på att försöka göra de sista fem repetitionerna på gymmet, att sticka, måla, läsa en bok eller spela ett instrument kräver verkligen koncentration, vilket gör att onödiga självdestruktiva tankar skjuts ut ur huvudet.

Det är dock viktigt att du tar hand om dig själv och är snäll mot dig själv. Det är inte ditt fel och det går att lära sig bort, ofta genom att vara lite mer uppmärksam. Eek säger: "Mindfulness är nästan motsatsen till detta. Utgångspunkten bakom mindfulness är att inte tänka för mycket.

"Tanken är att även om mindfulness får oss att koncentrera oss på vardagliga saker som att äta och andas, behöver vi inte uttömma våra hjärnor genom att tänka på dessa aspekter av livet, eftersom de är en del av något som vi har gjort sedan vi föddes." Så att helt enkelt sakta ner tankarna om du befinner dig i ett övertänksamhetsrus, och fokusera på att bara andas kan vara en riktigt nyttig övning.

Att öva mindfulness kan leda till att du litar på och använder din magkänsla mer - i stället för att ständigt överanalysera - och att du i stället blir en handlingskraftig person. "När vi är upptagna med att bedöma, dissekera och observera allt runt omkring oss upptar vi sinnet med onödigt virrvarr, vilket gör det mindre kreativt", säger Eek, och därmed mindre kapabelt att hitta lösningar.

Att skriva ner dina tankar och bekymmer kan också hjälpa dig att känna dig mer kontrollerad, säger Touroni: "När vi skriver ner saker och ting känns de mer hanterbara. Att skriva dagbok kan vara ett sätt att schemalägga 'orotid' - en särskild tid varje dag som vi ägnar helt och hållet åt att oroa oss.

"När tankarna väl är nedskrivna, se till att du gör något som leder din uppmärksamhet någon annanstans. Du kan komma tillbaka till dem senare, vid en schemalagd tidpunkt - utan att [det] tar över hela dagen."

Och ibland behövs lite perspektiv utifrån. "Om övertänkandet har stor inverkan på din mentala hälsa är det bra att tala med en terapeut som kan hjälpa dig med verktyg och tekniker för att hantera det", säger Touroni. PA/TPN