"Fram till klockan 18.30 den 16 december gjordes cirka 61 000 onlineförfrågningar gällande vaccination mot Covid-19 nästa helg, den 18 och 19 december", meddelar hälsovårdsministeriets och DGS:s delade tjänster.

Vaccinationen av barn startar på lördag och söndag, och börjar med barn under nio, tio och elva år, i en process som enligt regeringens beräkningar kommer att vara avslutad i mars, då de andra doserna administreras.

Barn med komorbiditet prioriteras, oavsett ålder, så länge de har ett läkarrecept.

Beslutet att vaccinera barn mellan 5 och 11 år är en följd av rekommendationen från generaldirektoratet för hälsa, efter att ha hört den tekniska vaccinationskommissionen och övervägt logistiska frågor med den samordnande kärnan för stöd till hälsoministeriet, nämligen tillgången på vaccin från Pfizer i den pediatriska versionen.

Nästa helg är vaccinationscentralerna uteslutande reserverade för administrering av vacciner till barn i åldrarna nio, tio och elva år.