Vi anlände till Benafim för att hitta Fatima som satt ute i solen, berättade vad jag behövde, hon startade sin dator och skrev in mina uppgifter och vi var redo att gå, en och en halv timme senare var vi tillbaka i centrum och passerade en kö på cirka 60 personer som väntade, talade med en annan mycket hjälpsam kvinna som hanterade kön och tog oss till väntrummet där den första kvinnan vi talade med kom fram och tog mina papper och kontrollerade om jag var i systemet, det var jag. OCH vårt kölappsnummer från tidigare hade inte blivit uppropat så vi tog vår tur.

De tre damerna som hjälpte oss var fantastiska och så hjälpsamma att jag inte kan tacka dem nog. Jag sökte upp den första efter att vi fått våra sprutor för att tacka henne och kommer att låta Fatima veta hur det gick för oss när jag går och tar en öl på kaféet där hon har ett kaffe i anslutning till hälsocentralen... Tack Portugal health system ni var fantastiska.

Rob, Benafim, via e-post